PELET CENTAR u svojoj delatnosti obuhvata:

  • Prodaja i isporuka peleta na adresu kupca;
  • Tehnička podrška i saveti u oblasti opreme;
  • Prodaja sobnih peći i etažnih kotlova na pelet;
  • Izrada projektne dokumentacije za grejanje.

ŠTA JE TO PELET?

  • PELET je gorivo koje se dobija od drveta, mlevenjem, sušenjem i presovanjem pod visokim pritiskom bez dodavanja aditiva.
  • Zbog svog oblika i veličine PELET omogućava AUTOMATSKI RAD – punjenje gorionika i sagorevanje u pećima koje greju naše domove i poslovne objekte. U potpunosti ispunjava visoke EKOLOŠKE standarde pri sagorevanju čime poboljšava kvalitet života i ne ugrožava okolinu i prirodu.
  • Kilogram drvnog peleta daje pet kilovat sati toplotne energije – 5 kwh.
  • Prednost ovog goriva je što se može koristiti kao i tečno – automatski pa nije potrebno kao kod drva i uglja ložiti svakih par sati i svaki dan čistiti pepeo i šljaku. Iskoristivost energije kod PELETA je preko 90% a kod drva i uglja do 75%.
  • Sagorevanjem PELETA NE NASTAJU ŠTETNI GASOVI I OKSIDI kao kod fosilnih goriva.
  • Za grejanje na PELET koriste se gorionici koji se ugradjuju na postojeće kotlove, namenski kotlovi na pelet, razne peći na pelet, kamini na pelet.

MAPA, KAKO DOĆI DO NAS?

PELET CENTAR SRBIJE | FONOS D.O.O. Beograd

Učiteljska 59a, Zvezdara, Beograd
M: 060/520-8175, T: 011/288-2588
e-mail: office@peletcentar.rs

Menu